gennep-vitaal

Zoeken

In Gennep verstaan wij onder senioren alle 50-plussers. Omdat er binnen deze groep veel verschil heerst tussen de fysieke fitheid, de wensen, de behoeften en de belangen van sport en bewegen bieden wij binnen Gennep meerdere beweegactiviteiten aan. Door activiteiten op drie verschillende niveaus aan te bieden kan iedereen bij ons op zijn/haar eigen niveau sporten en bewegen. Om deze activiteiten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de doelgroep is meer onderzoek naar de doelgroep cruciaal. 

U zou ons ontzettend helpen met het invullen van deze enquête, ongeacht of u een actieve of inactieve beweger bent. Graag deze enquête inleveren tijdens de lezing, fittest of in de doos op de balie van Norbertushof. Bij voorbaat hartelijk dank.

Wij doen ons best om u precies het sportaanbod te bieden dat u zoekt!

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

“Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten per dag tenminste 60.

Of aan de norm wordt voldaan hangt af van de duur (totaal 30 of 60 minuten in blokjes van minimaal 10 minuten), de frequentie (minimaal vijf dagen per week) en de intensiteit (iets hogere hartslag en ademhaling. dus stevig doorwandelen, iets harder op de pedalen trappen, eens flink achter de hond aanrennen).

Drie groepen worden onderscheiden: inactieven halen geen enkele dag per week 30 minuten matig intensieve beweging; normactieven zijn vijf dagen of vaker actief per week en de groep daartussen wordt gevormd door de mensen die onvoldoende actief zijn, de semi-actieven” (sportzorg, z.d.)

Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking. Uw antwoorden helpen ons om inzicht te krijgen in uw wensen en behoeften. Zo kunnen wij er alles aan doen om ons sportaanbod passend te maken bij de vraag. 

Indien u op de hoogte gehouden wil worden van onze activiteiten en/of mogelijk verdere hulp wil verlenen bij ons onderzoek, vul hieronder dan uw contactgegevens in. Deze enquête inleveren tijdens de lezing, fittest of in de doos op de balie van Norbertushof. Bij voorbaat hartelijk dank.

Test