gennep-vitaal

Zoeken

Bewegen voor hartpatiënten in de zaal en in het water!

Sport en spel. Natuurlijk wel!

Gezond bewegen vermindert de kans op hart- en vaat- problemen en verbetert uw conditie, óók als u al een hart- of vaataandoening heeft. Zoveel mogelijk bewegen en lekker sporten is goed voor u, geeft u zelfvertrouwen èn het kan nog leuk zijn ook. Tegelijkertijd is het belangrijk dat u naar uw lichaam leert luisteren en herkent wat wel en niet goed voor u is.

Deskundige begeleiding: veilig en verantwoord

Gennep Vitaal is bij de Hart & Vaatgroep aangesloten. Wij bieden sport- en beweegactiviteiten voor iedere gerevalideerde hartpatiënt onder deskundige begeleiding. De begeleider houdt rekening met uw aandoening en beweegervaring. Dat biedt zekerheid en veiligheid; u bent immers in de handen van een geschoolde begeleider. Partners mogen mee sporten/zwemmen in de groepen.

 

U bent voor een gratis proefles altijd welkom!

De speciale groepen voor hartpatiënten zijn:

zwemmen  maandag 

12.00-12.45 uur 

12.45-13.30 uur 

zwembad Pica Mare 
sport en spel  woensdag 

14.00-15.00 uur

 

gymzaal de Ratel