gennep-vitaal
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Zoeken

PRIVACYVERKLARING

 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Gennep Vitaal verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je deelneemt aan de activiteiten van Gennep Vitaal of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Gennep Vitaal verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Gennep Vitaal, gevestigd te Gennep, KVK.nr. 852959692 De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via eitartsinimdanedel.[antispam].@gennepvitaal.nl


2. Welke gegevens verwerkt Stichting Gennep Vitaal en voor welk doel.

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;

b) adresgegevens eventueel postadres;

c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.


2.2 Stichting Gennep Vitaal verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie; 

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Gennep Vitaal;

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen;

d) je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Stichting Gennep Vitaal en je te informeren over de ontwikkelingen van Gennep Vitaal;

e) e-mail berichtgeving: Stichting Gennep Vitaal gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Stichting Gennep Vitaal te delen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door het sturen van een mail naar eitartsinimdanedel.[antispam].@gennepvitaal.nl.

3. Bewaartermijnen Stichting Gennep Vitaal verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd uit de (digitale) ledenadministratie. Aanmeldformulieren worden direct na ontvangst verwerkt en gescand, daarna wordt de papieren versie vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Gennep Vitaal passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Gennep Vitaal gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst waarin waarborgen zijn getroffen voor de beveiliging van de persoonsgegevens.

4.3 De verwerkersovereenkomst is op te vragen bij de secretaris van de Stichting Gennep Vitaal via mailadres siraterces.[antispam].@gennepvitaal.nl .

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

5.1 Via de ledenadministratie van Stichting Gennep Vitaal kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Gennep Vitaal zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Gennep Vitaal je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de ledenadministratie.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris ledenbeheer eitartsinimdanedel.[antispam].@gennepvitaal.nl

6. Wijzigingen. Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Geaccordeerd tijdens bestuursvergadering 20-09-2018

Hans van der Grient

Secretaris GennepVitaal